Tartalom átvétel

Aulich Lajos

Pozsony, 1793. aug. 25. Apja vendégfogadós. Vagyontalan polgári származású, német anyanyelvű, r. kat. Tanulmányait egy katonai jellegű magán-nevelőintézetben végzi. 1812. beáll a 2. gyalogezredhez, részt vesz az utolsó napoleoni háborúban. 1813- zászlós, ill. alhadnagy, folyamatosan szolgálva 1844- őrnagy, 1848 elejétől alezredes, a 2. Sándor gyalogezred 1. zászlóaljának parancsnoka Pozsonyban. Nőtlen. 1848 májusában ezredével a magyar hadügyminisztérium alá rendelik, melynek utasítására júliusban a verbászi táborba vonul. A szerb felkelők elleni harcolva kitűnik a Szenttamás elleni aug. 19-i és szept. 21-i támadásnál. Okt. 24 (15)- honvéd ezredes, szabadságharchoz csatlakozott ezredének parancsnoka, továbbra is a bácskai hadtestnél. Novemberben ezrede 2. és 3. zászlóaljával Pozsonyba, a feldunai sereghez vezénylik. December második felében, a császári fősereg támadásakor, ő vezeti a sereg Duna-balparti részének visszavonulását. 1849. jan. 5. Görgei Vácon a feldunai hadtest egyik hadosztályának parancsnokává nevezi ki. Részese a hadtest Váctól Kassáig tartó hadmenetének, az ennek során vívott kisebb összecsapásoknak, majd a császári fősereggel vívott két napos kápolnai csatának. Febr. 25 (18)- tábornok (vezérőrnagy), márc. 8- a II. hadtest (korábban Központi Mozgó Sereg) parancsnoka. Az áprilisi hadjárat első szakaszában (gödöllői hadművelet) hadtestével a Feldunai hadsereg tartalékát képezi, csapatainak bevetésére csak Isaszegnél kerül sor. Itt tanúsított helytállásáért ápr.14. a katonai érdemjel 2. osztályával tüntetik ki. (Az érdemjel 3. osztályát már korábban megkapta.) Április második felében hadtestével, valamint a parancsa alá helyezett 12. hadosztállyal (Asbóth ezredes) Pest előterében leköti a császári fősereg zömét, miközben a sereg főerői, az ellenséget megkerülve, felmentik Komárom várát. Buda bevételét (máj. 21.) követően betegszabadságra távozik. Júl. 14- a Szemere kormány hadügyminisztere Szegeden, majd Aradon. Görgei seregéhez csatlakozva Világosnál teszi le a fegyvert. A császári hadbíróság Aradon kötél általi halálra ítéli (1849. szept. 26.). Az ítéletet az uralkodó jóváhagyását követően okt. 5-én kihirdetik, majd másnap végrehajtják.