Tartalom átvétel

gróf Lázár György

Szárhegy, Csíkszék, 1807. márc. 31. L. Zsigmond földbirtokos, kilépett cs. kir. százados és Klein Anna fia. Magyar (székely), r. kat. 1819- hadfi a 14. határőrezredben (a kézdivásárhelyi katonaiskolára kerül), 1825- hadnagy, 1839- százados a 33. gyalogezredben. 1833- felesége Móga Eleonóra (az altábornagy leánya), három gyermek apja.
1848. jún. 8- őrnagy, az 1. honvédzászlóalj parancsnoka. Pesten alakult zászlóaljával júliusban a drávai határ őrzésére szerveződő sereghez osztják be. Szept. 23 (16)- alezredes. Részt vesz a pákozdi csatában, majd Jellačić üldözésében. Okt. 11 (1)- ezredes, okt. 30 (16)- tábornok (vezérőrnagy) és hadosztályparancsnok a feldunai seregnél. A schwechati csata (okt. 30.) után a sereg Duna-balparti részének parancsnoka Pozsonyban. A császári fősereg támadását követően csapatainak egy részét Komáromba vezeti (az őrség megerősítésére), majd csatlakozik Görgei visszavonuló főoszlopához (december második fele). 1849. jan. 4. Pesten elhagyja a honvédsereget, majd jelentkezik a bevonuló császáriaknál.
A hadbíróság kötél általi halálra ítéli (Buda, 1849. jan. 30.), melyet azonban 10 év várfogságra változtatnak (febr. 5.). 1850. aug. 9. kegyelmet kap, Kusteinből szabadul. Haláláig szászerkedi birtokán gazdálkodik. † uo. (Mezőerked, Kolozs m.), 1861. ápr. 24.
Magyar Nemzetiségi Zsebkönyv 1. r. I. k. 157-158., KLÖM. XIII-XIV. (ld. XIV. 964.), Urbán Aladár (ld. 418.)., KAW.: Gb. 33. LIR. 1841-1850.l 4/59., MOL.: Görgey-csal. gyűjt. 42. cs. 4. tétel 35., HL.: Pesti hadb. 1849-5/473.