Tartalom átvétel

1% és egyebek

Kedves Lenkeyek!

Először is engedjétek meg, hogy ahogy eddig is, úgy ezután is ezt a gyűjtő megszólítást használjam, még akkor is, ha tudom, hogy vannak köztetek, akik ma nem a Lenkey családnevet használjátok, de felmenőitek között ti is büszkélkedhettek e névvel, így indokolt a „Lenkey kiterjesztés”.

Megint eltelt egy év és az új esztendőből is lassan kitapossuk az első három hónapot.

2007.09 – 2010. Eredmények

Idén lesz negyedik éve, hogy egyesületünket a Lenkey Társaság Kulturális Örökség Egyesületet életre hívtuk.

Négy év alatt sok mindent tettünk abból, amit megálmodtunk, eltökéltünk. A főbb momentumok felvillantására másoltam be ide az alábbi képeket a teljesség igénye nélkül, melyek a

2007-es első nemzetközi Lenkey családi találkozó, a három év alatt állított három emléktábla:

1.Eger, Lenkey szülőház (alkotó: Dinyés László);

2. Marosvásárhelyi Ref. Templom Lenkey huszárok (alkotó: Dinyés László);

3. Sajólenke, Ref. Templom Lenkey emléktábla (alkotó: Dinyés László); )

valamint a debreceni volt Kossuth Egyetem Baráti Köre (elnök Dr. Lenkey Béla édesapám) által állított debreceni Lenkey utcai emléktábla mellett azt hiszem, méltán lehetünk büszkék T. Ágoston Laci bátyánk egyesületünk költségén és kezelésében 200 pld.-ban megjelent második kiadást megérő remek történelmi regényére a „Két Lenkey”-re is.

Az elmúlt években jól sikerült kirándulásokban is volt része az érdeklődőknek, amelyeket magunk szerveztünk és önerőből finanszíroztunk. Mindezen kellemes együttlétek útleírásait és még sok minden érdekeset találhattok a két éve üzemelő honlapunkon is a www.lenkeytarsasag.hu –n.

Legnagyobb lélegzetű utunk a mai Ukrajnába vitt bennünket Lenkey János és huszárjai nyomdokán. Felejthetetlen napokat töltöttünk együtt ezen az izgalmas, fordulatos úton. Hasonlóképpen feledhetetlenek az egri koszorúzásaink és emlékezéseink a Kisasszony temetőben. A Lenkey családi almanachba pedig biztos, hogy arany betűkkel vonul majd be a tavalyi márciusi kirándulásunk is Sajólenkére, Imolára és Zádorfalvára, őseink szűkebb pátriájába. Sajólenkén a település apraja nagyja fogadott bennünket, több száz éve elszármazott Lenkeyeket olyan meleg szeretettel, amilyenben ritkán van része az embernek. Reméljük, hogy az ott létrejött ismeretségeket ezentúl az egyesületünk keretin belül tovább ápolhatjuk.


2011 Tervek, célok

Erre az évre és a jövőre nézve is van feladatunk bőven. Az egri Lenkey-s bajtársi szövetség kezdeményezését felkarolva szeretnénk az egri Lenkey sírt befedetni, úgy, hogy azon, a szintén e helyen nyugvó Lenkey Károly és a „két Lenkey” édesanyja Keszlerffy Terézia neve is megjelenhessen, törlesztve ezzel több, mint száz év tartozását.

Szintén az egri Kisasszony temetőben szeretnénk felállítani egy információs táblát, ami a temetőjárókat tájékoztatná a temető történetéről és az ott nyugvó Lenkey-ekről.

Újbóli kiadásra vár, hogy legalább a családi könyvtárainkban meglegyen, Lenkey Károly naplója.

Az idei kirándulás egy rövidebb lélegzetű, de annál tartalmasabb összejövetel lenne. Ezúttal Komáromot, a valaha európai hírű komáromi erődrendszert a Monostori erődöt (ma múzeum is) és a kisebb Igmándi erődöt látogatnánk meg, leróva kegyeletünket a Lenkey kopjafánál. Majd ismerkedés Komárommal Jókai városával, és ha idő engedi Szőnnyel (Brigetio), a régi római várossal.

A kirándulást idén a Húsvétot megelőző hétvégére tervezzük, vagyis április 23-24-25re.

Április 23-án reggel találkoznánk Komáromban (de lehet érkezni 22-e estére is, kérem külön jelezni). A 23-a estét egy komáromi, vagy közeli szálláson töltenénk, hogy másnap együtt fedezzünk föl a várost. A programoknak tervek szerint 24-én vége lenne, így, akinek 25-én hétfőn dolga akad, vagy nem kíván már éjszakára maradni szintén megoldható.

Részletekkel és árakkal később jövök.

Finanszírozás, 1%

Hála a jó Istennek nem múlt el ez a több mint három év nyomtalanul, és remélem ti is úgy érzitek, hogy sikerült valamit elérnünk a 2007-es alapításkor vállaltakból.

Fontos a tartalmasan megélt idő azért is, hogy ne váljon okafogyottá egy közösség és fontos csupán az idő múlása azért is, mert abba a korba lépett társaságunk, hogy három év elteltével számot tarthat az 1%-os támogatásotokra is.

Szép eredményeink vannak ez idáig is, de ahogy látjátok, még szeretnénk tenni sok mindent és ahogy az eddigi eredményeket sem adták ingyen, úgy sajnos az ez utániakat sem fogják. Köszönöm mindegyikőtöknek az évek során nyújtott segítséget, a szervezésben, lebonyolításban, tanácsban, baráti szóban és tagdíjban (2000 ft/fő/év), ami esetleges emeléséről a kirándulás alkalmával megtartandó közgyűlésen fogunk szavazni. De az igazi segítség, az lehetne az egyesületünk számára (mert igazság szerint az egyesület számlavezetésére és könyvelésére sem elég a tagdíj, nem hogy terveinkre) ha MINÉL TÖBBEN AJÁNLANÁTOK FÖL 1%-otokat:

LENKEY TÁRSASÁG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG EGYESÜLET Adsz.: 18262256-1-43

Kedves Lenkey-ek, kérem mindenki kezdje el komolyan fontolgatni a kiránduláson való részvételt. Tudjátok, hogy mindig odafigyelünk a költségekre, így nem kell nagy kiadástól tartani, annál is inkább, mert most sem busz (tervek szerint mindenki saját autóval érkezik és mozog a városon belül), sem több éjszaka nem terheli majd meg a büdzsét.

Köszönöm a figyelmeteket. Ha valaki grafomán azért, ha valaki nem, hát azért írjon és látogassátok minél többet a honlapunkat, nagyon sok jó anyag van fent és folyamatosan töltjük fel.

Baráti üdvözlettel,

Lenkey Péter

TKÖE